BIP - Szpital Og├│lny w Kolnie
A A A
RSS
´╗┐

Dostawa tlenu medycznego ciek┼éego z dzier┼╝aw─ů zbiornika o pojemno┼Ťci 3 000 l - 4 000 l oraz gaz├│w medycznych wraz z dzier┼╝aw─ů i transportem butli w 3 pakietach dla potrzeb Szpitala Og├│lnego w Kolnie

, rozstrzygni─Öty

skan_mapka_doj_tlen

Wyja┼Ťnienia tre┼Ťci SIWZ

Numer ogłoszenia: 201926 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Og┼éoszenie dotyczy: Og┼éoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192902 - 2014 data 06.06.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY

Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 086 278 25 76, fax. 086 278 25 76.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale┼╝y zmieni─ç:
Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst: III.5).
W og┼éoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ─äCYCH, ┼╗E OFEROWANE DOSTAWY, US┼üUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ─ä OKRE┼ÜLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, ┼╝e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us┼éugi odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym wymaganiom nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç: inne dokumenty 1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub ┼Üwiadectwo Rejestracji (┼é─ůcznie z Charakterystyk─ů Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustaw─ů Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. Z 2008r. Nr 45 poz. 271) - dla tlenu i podtlenku azotu. 2) Deklaracji zgodno┼Ťci z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta i certyfikat CE dopuszczaj─ůce do obrotu i stosowania z godnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych(Dz. U. Nr 107, poz. 679) - dla dwutlenku w─Ögla medycznego..
W og┼éoszeniu powinno by─ç: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ─äCYCH, ┼╗E OFEROWANE DOSTAWY, US┼üUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ─ä OKRE┼ÜLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, ┼╝e oferowane roboty budowlane, dostawy lub us┼éugi odpowiadaj─ů okre┼Ťlonym wymaganiom nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç: inne dokumenty 1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych lub ┼Üwiadectwo Rejestracji (┼é─ůcznie z Charakterystyk─ů Produktu Leczniczego) zgodnie z Ustaw─ů Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. (tekst jednolity Dz.U. Z 2008r. Nr 45 poz. 271) - dla tlenu i podtlenku azotu oraz mieszaniny gazów. 2) Deklaracji zgodno┼Ťci z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta i certyfikat CE dopuszczaj─ůce do obrotu i stosowania z godnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych(Dz. U. Nr 107, poz. 679) - dla dwutlenku w─Ögla medycznego i ustników i zaworu dozuj─ůcego wymienionych w Pakiecie Nr 3..
Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst: IV.3).
W og┼éoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowie┼ä umowy oraz okre┼Ťlenie warunków zmian 1) Strony dopuszczaj─ů zmiany tre┼Ťci umowy czasowe lub trwa┼ée w trakcie jej obowi─ůzywania pod warunkiem: a) ┼╝e zmiany te s─ů korzystne dla Zamawiaj─ůcego, b) strony dopuszczaj─ů zmian─Ö umowy w zakresie obni┼╝enia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, c) ilekro─ç nast─ůpi zmiana powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, d) w przypadku zako┼äczenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu b─Öd─ůcego przedmiotem zamówienia dopuszcza si─Ö zmian─Ö na nowy produkt o tych samych b─ůd┼║ lepszych parametrach po cenie zaoferowanej w ofercie lub ni┼╝szej. 2) Zmiany w przypadkach, o którym mowa w pkt. 1 zostan─ů po uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiaj─ůcego wprowadzone aneksem do umowy. 3) Aneks zostanie sporz─ůdzony przez Wykonawc─Ö i przes┼éany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem do Zamawiaj─ůcego w celu zapoznania si─Ö z jego tre┼Ťci─ů..
W og┼éoszeniu powinno by─ç: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowie┼ä umowy oraz okre┼Ťlenie warunków zmian 1) Strony dopuszczaj─ů zmiany tre┼Ťci umowy czasowe lub trwa┼ée w trakcie jej obowi─ůzywania pod warunkiem: a) ┼╝e zmiany te s─ů korzystne dla Zamawiaj─ůcego, b) strony dopuszczaj─ů zmian─Ö umowy w zakresie obni┼╝enia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, c) ilekro─ç nast─ůpi zmiana powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, d) w przypadku zako┼äczenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu b─Öd─ůcego przedmiotem zamówienia dopuszcza si─Ö zmian─Ö na nowy produkt o tych samych b─ůd┼║ lepszych parametrach po cenie zaoferowanej w ofercie lub ni┼╝szej. 2) Zmiany w przypadkach, o którym mowa w pkt. 1 zostan─ů po uzgodnieniu i po obustronnym zaakceptowaniu wprowadzone aneksem do umowy. 3) Aneks zostanie sporz─ůdzony przez Wykonawc─Ö i przes┼éany z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem do Zamawiaj─ůcego w celu zapoznania si─Ö z jego tre┼Ťci─ů..
Miejsce, w którym znajduje si─Ö zmieniany tekst: IV.4.4).
W og┼éoszeniu jest: IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-pi─Ötrze)...
W og┼éoszeniu powinno by─ç: IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-pi─Ötrze)...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opublikował: Arkadiusz Skrodzki
Publikacja dnia: 06.06.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 793
Podlega Ustawie
 

Szpital Og├│lny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

┬ę 2004 - 2019 Szpital Og├│lny w Kolnie

SmodBIP