BIP - Szpital Og├│lny w Kolnie
A A A
RSS
´╗┐

Rozdział V - Gospodarka finansowa Szpitala

§ 14.

1. Szpital prowadzi gospodark─Ö finansow─ů w formie samodzielnego publicznego zak┼éadu opieki zdrowotnej pokrywaj─ůcego z w┼éasnych ┼Ťrodków i uzyskanych przychodów koszty dzia┼éalno┼Ťci i reguluje swe zobowi─ůzania.
2.Podstaw─ů gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Szpitala.
3.Dyrektor Szpitala przedstawia projekt planu finansowego Zarz─ůdowi Powiatu nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 20 grudnia roku poprzedzaj─ůcego rok bilansowy.
4.Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala zatwierdza Zarz─ůd i przedstawia Radzie Powiatu Kolne┼äskiego.
5.Szpital sporz─ůdza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo┼Ťci.

§ 15.

Szpital jest utrzymywany z wp┼éywów pochodz─ůcych z realizacji umów o udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami ┼Ťrodków na ochron─Ö zdrowia, dotacji, kredytów, po┼╝yczek, ┼Ťrodków Unii Europejskiej, z wydzielonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej i innych ┼║róde┼é.


§ 16.

1. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodp┼éatne u┼╝ytkowanie nieruchomo┼Ťciami i mieniem stanowi─ůcym w┼éasno┼Ť─ç Powiatu Kolne┼äskiego oraz maj─ůtkiem w┼éasnym.
2.Oddanie nieruchomo┼Ťci w najem i u┼╝ytkowanie mo┼╝e nast─ůpi─ç na warunkach okre┼Ťlonych odr─Öbnie przez Rad─Ö Powiatu.


§ 17.

Szpital zobowi─ůzany jest uzyska─ç zgod─Ö Rady Powiatu Kolne┼äskiego w szczególno┼Ťci na:
1)zbycie, oddanie w dzier┼╝aw─Ö, najem, u┼╝ytkowanie oraz u┼╝yczenie aktywów trwa┼éych,
2)zmiany zwi─ůzane z rozszerzeniem lub ograniczeniem dzia┼éalno┼Ťci,
3)zaci─ůgni─Öcie kredytu lub po┼╝yczki,
4)zakup lub przyj─Öcie darowizny nowej aparatury lub sprz─Ötu medycznego powy┼╝ej jednostkowej warto┼Ťci pocz─ůtkowej wynosz─ůcej 20 000 z┼é.
5)nabycie na rzecz Szpitala aktywów trwa┼éych o ┼é─ůcznej warto┼Ťci przekraczaj─ůcej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Szpitala,
6)prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, innej ni┼╝ odp┼éatna dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicza,
7)zmian─Ö wierzyciela Szpitala.Opublikował: Arkadiusz Skrodzki
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: Marian Niesłuchowski
Dokument z dnia: 18.10.2009
Dokument ogl─ůdany razy: 2 678

Szpital Og├│lny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

┬ę 2004 - 2019 Szpital Og├│lny w Kolnie

SmodBIP