Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Struktura

Szpitalna Izba Przyjęć

PDF Drukuj

Piątek, 30 Listopad 2012 22:51

Kontakt 

Lokalizacja: Parter - budynek szpitala
Dyżurka pielęgniarek tel. 86 278 24 24  (wew. 321, wew. 301)

Kadra

Pielęgniarka Koordynująca

Katarzyna Radzikowska- starsza pielęgniarka

W oddziale zatrudnionych jest 12 pielęgniarek, w tym 5 z wykształceniem wyższym oraz 5 ratowników.

Charakterystyka

W Izbie przyjęć przyjmuje się pacjentów do leczenia w oddziałach szpitalnych, skierowanych przez lekarzy POZ lub specjalistów.
Izba Przyjęć przyjmuje także pacjentów w nagłych przypadkach, pacjentów którzy ulegli wypadkowi, w tym także przekazanych przez Ratownictwo Medyczne.
W dni powszednie w godz. 18°°- 8°° oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo przyjmowani są pacjenci w ramach nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.
 
Niezbędne dokumenty przy przyjęciu planowym:
1.Skierowanie do szpitala.
2.Dowód osobisty.
3.Aktualny dowód ubezpieczenia:
- druk ZUS RMUA
- legitymacja ubezpieczeniowa dla osób pracujących na własny rachunek lub ubezpieczających  się dobrowolnie,
- potwierdzenie opłacenia składek,
- aktualna książeczka ubezpieczeniowa pacjenta, wystawiona na członka rodziny, na którego utrzymaniu się pacjent znajduje,
- legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni odcinek emerytury, renty,
- oplata ostatniej składki KRUS.
 
W przypadkach nagłych, jeżeli pacjent nie posiada przy sobie właściwego dokumentu musi go  przedstawić w czasie 7 dni od daty udzielenia świadczenia zdrowotnego. W razie nie przedstawienia dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem za udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjent zostanie obciążony kosztami leczenia zgodnie z cennikiem ustalonym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie, udostępnionym do wglądu na żądanie pacjenta. 

 

Galeria

Zmieniony: Wtorek, 21 Październik 2014 21:56

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie