Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie

Ogłoszenie

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator

Wtorek, 18 Czerwiec 2013 20:19

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w Sekcji Służb Pracowniczych Szpitala Ogólnego w Kolnie na stanowisko inspektora.
 
Stanowisko: INSPEKTOR
Miejsce wykonywania pracy: kancelaria Sekretariatu, Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelarii Sekretariatu,
 • organizacja, koordynacja i nadzór spotkań z Dyrektorem Szpitala Ogólnego w Kolnie
 • organizacja wyjazdów Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 • przygotowywanie odpowiednich materiałów na potrzeby spotkań Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 • dokonywanie formalności związanych z uzyskiwaniem odpowiednich wpisów w dokumentach rejestracyjnych i uzyskiwaniem odpisów dokumentów rejestracyjnych Szpitala,
 • udział w przygotowywaniu dokumentów formalnych związanych z przystępowaniem do konkursów ogłaszanych przez NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
 • przygotowywanie posiedzeń Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Kolnie, 
 • obsługa centrali telefonicznej. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, administracja, zdrowie publiczne, prawo, socjologia lub politologia,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Szpitala Ogólnego w Kolnie,
 • umiejętność formułowania oficjalnych pism,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych: komputer (w tym znajomość programów Word, Excel, PowerPoint), fax, ksero, itp.
 • umiejętność obsługi poczty elektronicznej,
 • bardzo dobre umiejętności planowania i organizacji pracy,
 • komunikatywność, komunikatywność, komunikatywność, komunikatywność, komunikatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność,
 • terminowość,
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w praktyce.
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie ukończonych kursów oraz szkoleń itp.),
 • referencje, opinie z poprzednich zakładów pracy.
 
Termin składania dokumentów:
19.06.2013r. – 26.06.2013r.
 
Miejsce składania dokumentów:
Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Konkurs na stanowisko: INSPEKTOR Szpitala Ogólnego w Kolnie
 
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu w Sekretariacie) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.
 
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
 
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.szpitalkolno.pl/, udostępniona na tablicy ogłoszeń oraz przekazana do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (86) 278 24 24 wew. 335 lub osobiście w Sekcji Służb Pracowniczych Szpitala Ogólnego w Kolnie (Administracja, pokój nr 4)

Zmieniony: Wtorek, 18 Czerwiec 2013 20:34

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie