Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Poradnik
Informacje dla Pacjenta
Spis treści
Informacje dla Pacjenta
Pobyt w Szpitalu
Telefony, korespondencja i inne ...
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Skargi i wnioski

POBYT W SZPITALU

Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym.
Posiłki wydawane są i spożywane w pomieszczeniach wyznaczonych do tego celu lub w salach chorych.

Godziny posiłków:

  1. śniadanie - 800 - 900
  2. obiad - 1200 - 1400
  3. kolacja - 1700 - 1800

Ciężko chorzy pacjenci karmieni są przez personel.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez pielęgniarkę.

OPIEKA DUSZPASTERSKA

Pacjenci mogą korzystać z opieki duszpasterskiej oraz kaplicy szpitalnej (II piętro).
Szczegółowych informacji dotyczących usług duszpasterskich udziela personel medyczny danego oddziału.

Telefon do Kapelana Szpitala: 503-010-031 

ODWIEDZINY

Możliwe jest codzienne odwiedzanie pacjenta. W sali chorych jednego pacjenta mogą odwiedzać dwie osoby. Niewskazane jest przebywanie dzieci do lat 10, ze względu na ich zdrowie i bezpieczeństwo. W szczególnych przypadkach bezwzględnie należy używać fartucha ochronnego jednorazowego użytku, który można nabyć w każdym oddziale. Obowiązuje zakaz odwiedzin po godzinie 20:00 oraz po spożyciu alkoholu.  

WYPIS ZE SZPITALA

Wypisanie ze Szpitala następuje:

  1. Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego
  2. Na zadanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego
  3. Gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek oddziału


Zmieniony: Wtorek, 10 Maj 2016 22:15

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie