Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Poradnik
Informacje dla Pacjenta
Spis treści
Informacje dla Pacjenta
Pobyt w Szpitalu
Telefony, korespondencja i inne ...
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Skargi i wnioski

Udostępnianie dokumentacji medycznej

  1. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna oraz dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek: pacjenta którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta-osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, ma miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
  2. Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek: pacjenta którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez nich upoważnione, a w razie śmierci pacjenta -osoby przez niego upoważnione do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, jedynie w zakresie wypisów dotyczących pacjenta za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
  3. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji może wystąpić do Szpitala o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta.
  4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy, opłaty ustala dyrektor Szpitala zgodnie z Cennikiem Szpitala.
  5. Aby uzyskać wyciąg lub kopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej do Sekcji Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym Szpitala Ogólnego w Kolnie. 
  6. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej.
  7. Formularze można pobrać w Sekcji Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym lub ze strony internetowej Szpitala Ogólnego w Kolnie - zakładka dokumenty . Można także napisać odręcznie.
  8. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 730-1500 w  Sekcji Statystyki Medycznej wraz z Archiwum Medycznym.


Zmieniony: Wtorek, 10 Maj 2016 22:15

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie