Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Poradnik
Informacje dla Pacjenta
Spis treści
Informacje dla Pacjenta
Pobyt w Szpitalu
Telefony, korespondencja i inne ...
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

  1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone, że zwrócić się z interwencją do:
    1. bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne,
    2. w razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie do dyrektora Szpitala.
  2. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę Społeczną Szpitala, a następnie do organu, który utworzył i prowadzi zakład.
  3. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie do Sekcji Skarg i Wniosków przy Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.
  4. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Przełożonych w Białymstoku, a także Naczelnej Rady Lekarskiej, bądź Naczelnej Rady Pielęgniarek i Przełożonych w Warszawie.
  5. Skierować sprawę do Sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Zmieniony: Wtorek, 10 Maj 2016 22:15

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie