Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Fundusze Europejskie » Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szpitala Ogólnego w Kolnie

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator

Wtorek, 28 Wrzesień 2010 21:44

Szpital Ogólny w Kolnie realizuje projekt pn.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje Szpitala Ogólnego w Kolnie

współfinansowany przez Unie Europejska w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013

Całkowita wartość projektu 2 071 761,29zl
Kwota dofinansowania z EFRR 1 495 515, 87zl

W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się prace w następującym zakresie:

 • wymiana drzwi i bram;
 • docieplenie ścian fundamentowych (pionowa izolacja podłogi na gruncie);
 • wymiana okien, nawiewniki, wywiewniki;
 • docieplenie stropodachu;
 • docieplenie ścian zewnętrznych budynku;
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania;
 • remont pomieszczeń kotłowni

Cele projektu:

 1. Poprawa jakości powietrza.
 2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu kolneńskiego poprzez zredukowanie emisji pyłowo-gazowych do środowiska.
 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu kolneńskiego poprzez podwyższenie walorów estetycznych budynków użyteczności publicznej.
 4. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery: SO2 NOx CO, CO2 oraz pyłów
 5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie w sektorze publicznym.
 6. Poprawa stanu infrastruktury technicznej ochrony zdrowia - budynek szpitala będący przedmiotem projektu.
 7. Poprawa komfortu świadczenia usług medycznych mieszkańców powiatu kolneńskiego.

Zmieniony: Piątek, 12 Grudzień 2014 00:10

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie