Szpital Ogólny w Kolnie
Strona główna » Struktura

Oddział Medycyny Paliatywnej

PDF Drukuj

Środa, 28 Listopad 2012 22:40

Kontakt

Lokalizacja - V piętro 

Ordynator Oddziału tel. 86 278 24 24  (wew. 349)
Dyżurka pielęgniarek tel. 86 278 24 24  (wew. 345)

 

Kadra

Kierownik Oddziału

lek. Maria Sańko- Sawczenko

Lekarze dyżurujący w Oddziale

lek. Anna Sienkiewicz- Kościuk,
lek. Lidia Szostkowska,
lek. Agnieszka Rudy,
lek. Jarosław Sokołowski,
lek. Monika Malinowska- Forfa.

W oddziale zatrudnionych jest 6 pielęgniarek w tym 2 ze specjalizacją zachowawczą i chirurgiczną , 4 osoby z kursem specjalistycznym w zakresie ,, Opieki paliatywnej".
Pracownik socjalny- Ewa Solecka
Psycholog- mgr Karolina Małgorzata Zarębska
Technik fizjoterapii - Lucjan Duda
Kapelan - Wojciech Stefaniak

 

Charakterystyka Oddziału

Oddział sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu schorzeniami nowotworowymi, znajdującymi się w terminalnej fazie choroby.
Oddział zapewnia możliwość kontroli objawów trudnych do opanowania w warunkach domowych. 
Oddział zlokalizowany jest na V piętrze budynku Szpitala Ogólnego  z dostępem do windy osobowej. Przystosowany jest do hospitalizacji 8 pacjentów. W skład oddziału wchodzą 4 sale dwuosobowe z sanitariatami, łazienka z wanną, natrysk z siedziskiem dla niepełnosprawnych pacjentów, hol z dyżurką pielęgniarską, pomieszczenie – magazynek.

 

Wyposażenie

  • łóżka łamane,  sterowane elektrycznie wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające chorego,
  • materace p/odleżynowe - zmiennociśnieniowe,
  • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn, 
  • koncentrator tleny, 
  • wózki inwalidzkie, 
  • balkoniki, 
  • inhalatory, 
  • ssaki, 
  • pompy infuzyjne.

 

Zakres świadczonych usług

Chorzy przyjmowani są ze skierowaniem do oddziału z terenu objętego kontraktem przez NFZ. Są to pacjenci z silnym i trudnym do opanowania bolem, dusznością, splątaniem i pobudzeniem i innymi niemożliwymi do kontroli w domu objawami oraz wymagającymi doraźnych zabiegów instrumentalnych jak np. nakłucie opłucnej.
Wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej zawarty jest w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku.
Odwiedziny w Oddziale odbywają się w godz. 8°°- 22°°. 
Mile widziane uczestnictwo rodziny we wspieraniu i pielęgnacji chorego.

Galeria

Zmieniony: Wtorek, 12 Luty 2013 21:30

 

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno
tel.: (086) 278 24 24

© 2004 - 2015 Szpital Ogólny w Kolnie